İPTAL VE İADE ŞARTLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Ofşsmedya Teknolojileri.

 

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

 

Bu sözleşme 01.11.2018 tarihinde güncellenmiştir.

 

 

Ofismedya İnternet ve Bilişim Teknolojileri. Kısaca “OFİSMEDYA ” ve “Ofismedya.com” ve “Firmamız” olarak anılır.

Müşteri ve Kullanıcı tanımları, OFİSMEDYA  ve Ofismedya.com web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.

Kullanıcıların kendisine www.Ofismedya.com adlı web sitesi ("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesap oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.

 

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

 

SORUMLULUKLAR

1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar Ofismedya.com'un malıdır ve onun tarafından işletilir. Ofismedya.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 Ofismedya.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Müşteri, OFİSMEDYA  ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.

1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için Ofismedya.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

1.6: OFİSMEDYA , müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile OFİSMEDYA  ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

1.7: Ödeme şekli, K.D.V. farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler OFİSMEDYA  tarafından bildirilecektir.

1.8: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra OFİSMEDYA , müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-posta kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

1.9: Müşteri aldığı hizmet dahilinde OFİSMEDYA  tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken OFİSMEDYA  tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

1.10: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

1.11: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

1.12: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan OFİSMEDYA 'e herhangi bir kusur iletilemez.

1.13: OFİSMEDYA  web sayfaları internet üzerinde yayınlanmadan önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış web sayfaları için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. OFİSMEDYA  kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya OFİSMEDYA 'in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. OFİSMEDYA  hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

1.14: OFİSMEDYA , sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. OFİSMEDYA  müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen OFİSMEDYA  hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan OFİSMEDYA  sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece (veri miktarı ne kadar olursa olsun) müşterinin sorumluluğundadır.

1.15: OFİSMEDYA , müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in sahibi müşteridir. OFİSMEDYA  bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa süre içerisinde yapmaya çalışacaktır. Ancak register tarafından oluşabilecek olumsuzluklarda OFİSMEDYA  sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca OFİSMEDYA  müşterilerinin domain name ile ilgili istek ve taleplerini iş yoğunluğuna göre çözüme kavuşturacaktır.

 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.

BİLGİ GİZLİLİĞİ

3.1 Ofismedya.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

KAYIT VE GÜVENLİK

4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.

4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Ofismedya.com sorumlu tutulamaz.

İÇERİK BARINDIRMA (WEB HOSTİNG/SUNUCU HİZMETLERİ)

OFİSMEDYA  Teknolojileri Satış ve Pazarlama hizmet sözleşmesidir. Sisteme kayıt (üye) olan, ürün, hizmet veya servis siparişi veren yada satın alan her türden (bireysel/kurumsal/resmi) müşteri bu sayfa üzerinde yer alan sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Bu sebep ile lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce bu ve web sitemizde yayınlanan diğer sözleşmelerimizi ve ürün sayfalarının en altında yer alan genel kullanım koşullarını web sitemiz üzerinden dikkatlice okuyunuz.

1- TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme www.Ofismedya.com web sitesi üzerinde belirtilen ürün, hizmet ve servisleri (hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan OFİSMEDYA  Teknolojileri Satış ve Pazarlama (OFİSMEDYA  olarak anılacaktır) ile OFİSMEDYA  üzerinden ürün, hizmet ve servis satın alan ve sisteme kayıt olan kişi/kurum (müşteri olarak anılacaktır) arasında OFİSMEDYA 'e ait olan www.Ofismedya.com internet adresi (ve alt siteleri ile uzantılarında) faaliyet gösteren internet sitelerinin (site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu siteler üzerinden satın alınacak ürün, hizmet ve servisleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: OFİSMEDYA  web sitesinden (www.Ofismedya.com) ve bu sitede aktif olarak hizmete sunulan tüm hizmetler ya da servislerden sadece, mevcut kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilirler. OFİSMEDYA  web sitesini (www.Ofismedya.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri kullanmaya başladığınızda ; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya mevcut kanunlarda belirtilmiş şekilde yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.3:Eğer OFİSMEDYA  web sitesini (www.Ofismedya.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri tüzel kişilik adına kullanacaksanız ve sözleşmeleri tüzel kişilik adına akdediyorsanız, ilgili tüzel kişiliği bu sözleşme ve OFİSMEDYA  sitesinde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan hüküm ve şartlara göre temsil etmek için gerekli yasal yetkili olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra OFİSMEDYA  tarafından ilgili tüzel kişiliği temsil yetkinizin olmadığı tespit edildiği taktirde, ödeme sorumlulukları da dahil olmak üzere işbu sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerden kişi olarak sorumlu olacağınızı bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ek olarak OFİSMEDYA , doğru ve kaynağı tüzel kişiliğin yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul şekilde uyandıracak herhangi bir talimata, ihbar, belge ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiç bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır.

Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, OFİSMEDYA  ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi OFİSMEDYA ’in mükellefiyeti değildir.

1.4: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında OFİSMEDYA 'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

 

4- SÜRELER

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından OFİSMEDYA 'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- ÜCRETLER

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere K.D.V. sonradan dahil edilerek hesaplanır ve müşteriye siparişin tamamlanma esnasında gösterilerek tahsilat gerçekleştirilir.

5.2: OFİSMEDYA  önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma/düzenleme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler önceden SMS, e-posta veya web sitesi üzerinden ilan edilir. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek düzenlemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Müşteri kendisine kesilen faturaları son ödeme tarihine kadar kredi veya banka kartı ile online olarak, banka hesap numaraları sayfası üzerinde bulunan banka hesap numaralarına havale/EFT yöntemi ile veya OFİSMEDYA 'e nakit olarak ödemekle yükümlüdür.

5.5: Son ödeme tarihi gecikmiş faturalara aylık %5 gecikme faizi uygulanır.

5.6: OFİSMEDYA , müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti askıya alma/durdurma veya aktif etme hakkını saklı tutar.

6- ASKIYA ALMA/DURDURMA

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı OFİSMEDYA , müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloklanarak gelen e-postaler geri çevrilir.

6.3: Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı paylaşımlı hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) %25 CPU - 1GB RAM, reseller (bayi) hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) %50 CPU - 1GB RAM, kurumsal hosting paketleri için ise (aksi belirtilmedikçe) %100 CPU - 1GB RAM olacak şekilde düzenlenmiştir. Müşteriler sürekli olarak sistem kaynaklarının kendilerine tahsis edilen oranda ve bu oranın üzerinde 90 saniyeden uzun süre kullanamazlar. OFİSMEDYA  dilediği zaman bu limitlerde değişiklik yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Belirtilen limitleri geçen kullanıcı hesapları otomasyon sistemi tarafından uyarı yapılmaksızın askıya alınır. CPU ve RAM kullanımlarını anlık olarak hosting yönetim paneliniz üzerinden takip edebilirsiniz.

6.4: Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; genel olarak hack, crack, warez, adult, MP3 ve MP4 içerikleride dahildir.

6.5: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777'den kaynaklanabilecek ya da yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde şirketimiz sorumlu değildir.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, OFİSMEDYA  hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 14 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İLETİŞİM ve BİLGİ ADRESLERİ

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: OFİSMEDYA  sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

9.1: Müşteri, firmamız üzerinden aldığı ürün ve hizmetlere karşılık son ödeme tarihini takip eden 7 gün içerisinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda OFİSMEDYA  kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura kesim tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri ürün veya hizmet siparişini verdiği andan itibaren bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için OFİSMEDYA 'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50`si kadarı cezai şart, %10 avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde OFİSMEDYA ’in teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.4: OFİSMEDYA , zamanında ödenmeyen faturalar sebebi ile müşterinin daha önce kesilmiş ve zamanında ödenmiş fatura/faturalarına karşılık gelen ürün, hizmet veya servisleri de askıya alabilir/durdurabilir. Kötü niyet çerçevesinde değerlendirilmesi durumunda bu ürün, hizmet veya servisleri süresiz olarak iptal edebilir. Müşteri bu durumu ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

10.1: Müşteri, işbu sözleşme dahilinde işin ifşası sırasında ve işbu sözleşme dolayısıyla elde edeceği, OFİSMEDYA  ait ve OFİSMEDYA  tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, OFİSMEDYA 'in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi durumda OFİSMEDYA 'in bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, müşterileri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

10.2: Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte 500 Euro ceza koşulunu derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3: Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili gizlilik hükümlerini hiç bir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.4: Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

11- MÜCBİR SEBEPLER

11.1: Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edlimesi mümkün olmayan, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;

a) Deprem, yangın, sel, doğal afet v.b.

b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri v.b.

c) Oluşabilecek elektronik arızalar (donanım arızaları)

d) Periyoduk bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 3 gün öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir. Bu duruma işletim sistemi ve kontrol paneli güncellemeleride de dahildir.)

e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

11.2: Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 15 (on beş) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecek, ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12- DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1: Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda OFİSMEDYA 'e ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

13- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

13.1: Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, OFİSMEDYA  adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

14- YETKİLİ MAHKEME, ŞİKAYET ve İCRA DAİRELERİ

14.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 14 madde, alt başlıklar ve aşağıda yer alan EK-1 maddelerin'den ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet (sanal ortam) üzerinden gönderilmesi ile yada ürün, hizmet veya servis siparişi verildiği anda gerçekleşmiş kabul edilir). OFİSMEDYA  gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

14.2: Firmamıza ait yasal olarak kanıtlanmamış bir konu olmadan, internet, sosyal medya ve yazılı/görsel basın üzerinde açıldığı tespit edilen herhangi bir şikayet veya konu tespit edilmesi halinde, ilgili müşteriye ait olan aktif hizmetler askıya alınabilir/durdurulabilir. İlgili müşteri hakkında yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak ile birlikte müşteri OFİSMEDYA  firmasının uğrayabileceği tüm ticari ve itibari zararlardan sorumludur. Müşteri bu şartları ürün, hizmet veya servis siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

14.3: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EK-1 MADDELERİ (ÜRÜN, HİZMET ve SERVİS KULLANIM MADDELERİ)

Hesap Ayarları / E-posta adresi

Hesabınız ödeme işlemi tahsil edildikten sonra aktif edilmektedir. Hesabınızdaki e-posta adresinizin ve cep telefonu numaranızın geçerli olup olmaması tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Eğer herhangi bir şikayet durumu olursa veya sizinle iletişim kurmamız gerekirse müşteri panelinizdeki öncelikli (primary) e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı kullanarak sizinle iletişim kuracağız. Bu sebeple e-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı doğru bir şekilde girmeniz, düzenli bir şekilde kontrol etmeniz sizin çıkarınızadır. Yanlış iletişim bilgileri girmeniz hesabınızın kapatılması gibi kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu gibi durumların tespit edilmesi halinde (e-posta, cep telefonu, adres, tc no, ve benzeri) hesabınız ve hizmetiniz askıya alınabilir veya süresiz iptal edilebilir.

Taşınma ve Destek

Transfer ekibimiz sizin OFİSMEDYA 'e taşınma süreciniz boyunca maksimum çaba gösterir. Transfer işlemi sadece kullanıcılara kolaylık sağlanması için sunulan ücretsiz bir destek hizmetidir. OFİSMEDYA , taşınma işleminin mümkün olup olmadığının ve herhangi bir zaman içerisinde tamamlanacağının garantisini veremez. Her barındırma (hosting) firması farklı yapıda düzenlenmiştir ve bazı barındırma platformları verileri uyumsuz olabilir veya kişiye özel saklamaktadırlar. Bu da taşınma işlemini uygunsuz veya oldukça zor bir hale sokabilir. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız fakat bazı durumlarda taşınma işleminize yardımcı olamayacağımızı da bildirmek isteriz. Şu anda sadece cPanel'den cPanel'e (cpanel to cpanel) taşıma hizmeti sunabilmekteyiz. Hesap başına ücretsiz taşıyabileceğimiz site sayısı (reseller müşterilerini kapsamaz) 1 adet'tir.

Eğer taşınması gereken site sayısı 1 adet'den fazla ise, isteğinize bağlı olarak taşıma işlemi başına 10$ ödeyerek ekibimize taşıttırabilirsiniz. Taşıma işlemine web sitesi veya script kurulumları dahil değildir. Yalnızca uzak sunucudan, hizmet aldığınız yerel sunucuya taşıma işlemi gerçekleştirilir. Taşıma işlemi talep ve iş yükü yoğunluğuna göre mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Gerekli olan kurulumlar müşterinin kendi sorumluluğundadır. OFİSMEDYA  taşıma işlemi sırasında meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu tutulamaz. Müşteri meydana gelebilecek muhtemel veri kayıplarından ve hasarlardan OFİSMEDYA 'i sorumlu tutamaz.

Ekstrem durumlarda (plesk to cpanel vb.) manuel taşıma işlemi için maksimum veri sınırı site başına 100 MB'dır. Manuel taşıma işlemlerinde yalnızca HTML ve PHP dosya türleri taşınabilir. Bu işlemlerde sadece web kökü (public_html) yeni sunucuya aktarılmakradır. Herhangi bir konfigürasyon ve düzenleme işlemi sağlanmaz. OFİSMEDYA  ekstrem taşıma taleplerini red etme hakkını saklı tutar. OFİSMEDYA  taşıma ve kurulum işlemi sırasında meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu tutulamaz. Müşteri meydana gelebilecek muhtemel veri kayıplarından ve hasarlardan OFİSMEDYA 'i sorumlu tutamaz.

Ücretsiz taşıma hizmetimiz üyeliğinizin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat'lik bir süreyi kapsamaktadır. Belirtilen süre sonunda taşıma hizmetimizden faydalanmak isterseniz taşıma işlemi başına 10$ ödeyerek sitelerinizi taşıttırabilirsiniz.

OFİSMEDYA  yalnızca sağlamış olduğu ürün, hizmet ve servisler için destek sunmaktadır. Ürün, hizmet ve servislerimiz ile alakalı bir problem yaşadığınızda bizden 7 gün 24 saat destek talep edebilirsiniz. Destek taleplerinize en kısa süre içerisinde yanıt verilmeye çalışılacaktır. Web sitesi ve script kurulumları gibi destek taleplerinize ne yazık ki yanıt verememekteyiz. Bu gibi problemleriniz için hizmet veya ürün satın aldığınız firma/kişi ile görüşme sağlayabilirsiniz.

OFİSMEDYA  müşterilerinin destek taleplerine her zaman zamanında ve eksiksiz olarak cevap verebilmek için gayret göstermektedir. Ancak müşterinin OFİSMEDYA  çalışanının veya çalışanlarının motivasyonunu düşürücü, işini yapmasına engel olabilecek, gereksiz ve ısrarla (uyarı almasına rağmen) meşgul edici, özel yaşantısına veya şahsına/kişilik haklarına T.C.K. ilgili maddeleri de dahil olmak üzere hakaret vb. yorum yapması halinde OFİSMEDYA  müşteriye destek vermeme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda önlem amaçlı müşteri hesabı askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir, bu süre OFİSMEDYA 'in inisiyatifindedir. OFİSMEDYA  ve muhatap çalışanı yasal olarak kanuni haklarını arayabilir. Müşteri bu gibi tavır ve davranışlarda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Sunucularımızda barındıracağınız web sitesi ve scriptlerin stabil çalışabilmesi için gerekli olan yazılımsal ve donanımsal önlemler tarafımızca alınmıştır. Bazı durumlarda web sitesinin veya scriptin çalışabilmesi için gerekli olan eklenti veya modüller devre dışı bırakılmış olabilir. Bu gibi bir problem ile karşılaştığınızda destek talebi açarak durumu bize bildirebilirsiniz. Uygun görülmesi halinde ilgili eklenti veya modül aktif edilebilir. OFİSMEDYA  bu durum ile ilgili müşteriye ek açıklama yapabilir veya konuyu saklı tutabilir. Müşteri bu durumları peşinen kabul etmiş sayılır.

Tek tıkla kurulum hizmetimiz müşterilerimize sunulan ücretsiz bir ek servistir. Bu hizmet içerisinde yer alan uygulama ve modüller ile ilgili herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Bu uygulama ve servisler ile ilgili sorumluluk, uygulama üreticisi/sağlayıcısı firmaya aittir. OFİSMEDYA  yalnızca bu uygulamaların kullanımı ile ilgili aracılık hizmeti sağlamaktadır. Meydana gelebilecek problemlerde OFİSMEDYA  sorumluluk kabul etmemektedir.

OFİSMEDYA , merkezi DNS yapısı kullanmaktadır. Bu sebeple herhangi bir sunucumuzdan, bir başka sunucumuza taşıma yaptığınızda kullanmadığınız hesabı silmeniz gerekmektedir, çünkü bir web sitesi iki farklı sunucuda çalışmamaktadır. Eğer siz gerekli müdahalede bulunup kullanmadığınız hesabı silmezseniz, teknik ekibimiz yaptığı kontroller esnasında web sitenizin aktif olmadığı sunucudaki hosting hesabını sizin yerinize silebilir.

İçerikler

OFİSMEDYA  tarafından sağlanan bütün hizmetler yasal amaçla kullanılmalıdır. OFİSMEDYA , Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını kabul eder. OFİSMEDYA  sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli ya da görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi taktirde doğan/doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar müşteriye aittir. Servis sağlayıcı OFİSMEDYA  yükümlü değildir.

Müşteriler, OFİSMEDYA ’ı sunduğu hizmetlerden dolayı zarar görecek bir duruma sokmayacağının garantisini verir.

Servislerimizde, ticari marka veya telif hakları çiğnenmesi yasaklanmıştır. Bu, izinsiz müzik kopyalama, kitap, fotoğraf veya herhangi bir telif hakkı içeren her işlemi kapsar. Herhangi bir ticari marka hizmetlerinin sahte halini satmak, hesabınızın derhal silinmesi ile sonuçlanır. Bu kuralları ihlal eden, telif haklarını ihlal eden herhangi bir hesap tespit edildiğinde hesap dondurulur veya tamamen silinir. Eğer telif haklarınızın veya marka haklarınızın çiğnendiğini düşünüyorsanız info@Ofismedya.com adresine gerekli bilgiyi e-posta olarak ulaştırabilirsiniz. Gerekli inceleme yapılıp tarafınıza konu ile alakalı dönüş sağlanacaktır. Söz konusu marka ve telif hakkı ihlaline konu olan içeriğin tarafınıza/kurumunuza ait olduğunu ispatlayabilmek için, gerekli dokümantasyona (resmi olmak zorundadır) ihtiyaç duyabiliriz.

Paylaşımlı barındırma hizmetini (shared hosting) yedek veya depo olarak kullanmak yasaktır, "FTP'de sadece cPanel yedeği sıkıştırılmış (.tar.gz, .rar, .zip vs.) formatta 1 adet bulunabilir. Lütfen yedeklerinizin yedeğini almayınız.

Aşağıda yer alan materyallerin paylaşımlı ve reseller hosting hesaplarında kullanılması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde ilgili hosting hesabı hiçbir uyarı verilmeksizin askıya alınabilir veya durdurulabilir. Müşteri hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu durumu peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

• Toplistler

• Adult, erotizm ve pornografi içeren siteler / Yasalara aykırı içerik siteleri

• IRC betikleri / Botlar

• Proxy betikleri / Anonymizers

• İzinsiz yazılım / Warez

• İmaj barındırma betikleri (Photobucket veya Tinypic benzeri)

• Autosurf / PTC / PTS / PPC siteleri

• IP tarayıcıları (IP Scanner)

• Bruteforce programları / Betikleri / Uygulamaları

• E-posta bombalama / Spam betikleri

• Dosya barındırma / Yansı betikler. (rapidshare benzeri)

• Video dağıtımı (youtube.com benzeri betikler)

• Escrow / banka benzeri siteler

• HYIP vb. siteler

• Yatırım siteleri (FOREX, E-gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM / Pyramid Scheme)

• Yasal dağıtım hakkına sahip olmadan herhangi bir materyalin satışını yapmak

• Prime Bank Programları

• Şans / Loto / Kumar oyunları siteleri (teşvik edenler dahil)

• MUD / RPG veya PPBG’ler

• Nefret içeren / Irkçı / Rahatsızlık veren siteler

• Hacker odaklı siteler / arşivler / programlar / forumlar / (dark.net vb.)

• Yasadışı aktiviteleri organize eden siteler

• Yasadışı, telif hakkı gerektiren bağlantı içeren (warez) forumlar / web sayfaları

• Kuruluş ve yayın amacı ne olursa olsun Metin 2 / Knight Online / League of Legends / Counter Strike vb. tarzda online oyun siteleri ve uygulamaları (betikleri dahil)

• Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medyadan takipçi çekme uygulamaları / SMM panel ve uygulamaları

• Yasal olmayan ve telif içeren film, dizi vb. yayınlar yapmak, 3. kişilere izlettirmek, sunucu trafigini kullanmak

• Yasal olmayan ve telif içeren oyun, program vb. uygulamaları barındırmak, 3. kişilere ücretli veya ücretsiz sunmak, sunucu trafigini kullanmak

• Sunucunun aşırı CPU ve RAM tüketmesine sebep olabilecek her türlü eklenti, betik, yazılım, script, tema

• Video yayını yapmak, sunucu üzerinde video barındırmak, sunucuyu türü ne olursa olsun arşiv olarak kullanmak

• Mailer Pro vb.

NOT: Her ne kadar legal forum sitelerinin sunucularımız üzerinde yer almasına bir engel bulunmasada, çok fazla kaynak tüketimi yaşanması muhtemel olduğu için legal forum sitelerinin paylaşımlı sunucular üzerinde barınmasını uygun görmüyoruz. Bu ve buna benzer projeleriniz için daha sağlıklı barındırma hizmeti alabilmek adına lütfen satış ekibimizden destek talep ediniz. Aşırı kaynak tüketen web projelerinin uyarı almaksızın askıya alınabileceğini yada sunucu üzerinden silinebileceğini lütfen unutmayınız.

OFİSMEDYA  servisleri, ilgili tüm ekipmanlar, ağ ve ağ cihazları, sadece müşterinin kullanımı için yetkilendirilmiştir. OFİSMEDYA , sunduğu hizmetleri yeri geldiği zaman yasal konular için, müşterinin yetkili kullanım yapıp yapmadığını kontrol etmek için, sistem yönetimi için, yetkisiz kullanımı önlemek için, güvenlik prosedürlerini kontrol etmek için ve operasyonel güvenlik için sunduğu servisleri monitörleyebilir. Bu monitörleme işlemi esnasında, bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir veya kopyalanabilir. OFİSMEDYA  servislerini kullanarak bu monitörleme işlemini kabul etmiş oluyorsunuz.

OFİSMEDYA , kullanılan hizmeti reddetme hakkını saklı tutar. Sunulan hizmetin kullanımına müdahale etmek tamamen OFİSMEDYA  denetimindedir. Örneğin tehdit içeren, telif haklarını ihlal eden içerik barındıran ve firmamızın sakıncalı gördüğü web siteleri askıya alınabilir veya sunucularımızdan uyarı yapılmaksızın silinebilirler. Bu ve benzeri durumlarda şikayet departmanımız önceden sizinle iletişim kurabilir, (telefon veya e-posta yolu ile) eğer 48 saat içerisinde herhangi bir sonuç (yada yanıt) alınamazsa hesabınız askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucularımız üzerinden silinebilir.

Paylaşımlı ve reseller (bayi) hosting hesaplarında her ne şart altında olursa olsun video barındırmak ve yayınlamak yasaktır. Bu işlem için "iframe" etiketi kullanmalısınız. Yine paylaşımlı ve reseller (bayi) hosting paketlerimizde 1 imaj (resim) dosyası büyüklüğü maksimum 1024 KB'dır. 1024 KB ve daha büyük imaj dosyalarını her ne şart altında olursa olsun sunucularımız üzerinde barındırmak ve yayınlamak yasaktır. Bu ve buna benzer durumlar tespit edilmesi halinde ilgili içerik kalıcı olarak sunucularımız üzerinden silinebilir. Müşteri hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu madde şartlarına uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

OFİSMEDYA  sunucuları üzerinde barındırılacak olan içeriklerin sunucularımızın yapılandırılmaları (altyapıları) ile uyumlu olup olmadığını sipariş öncesinde kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bazı hosting paketleri için ücret iadesi mümkün değildir. Ayrıntılı bilgi almak için destek ekibimiz ile görüşme sağlayabilir veya iade politikası sayfamıza göz atabilirsiniz. (Bknz. İade Politikası)

Eğer sitenizin kabul edilebilir bir içeriğe sahip olup olmadığı konusunda kuşkularınız varsa, çekinmeden info@Ofismedya.com adresine e-posta gönderip detaylı bilgi alabilirsiniz, sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Reseller (Bayi) Kullanıcıları için: Benzer koşullar oluştuğu zaman hesaplar dondurulur ve bu konu hakkında reseller sahibine hesabın silinmesi için mesaj gönderilir. Bir den fazla benzer ihlallerin yaşanması durumunda, OFİSMEDYA  reseller hesabınızı dondurabilir veya iptal edebilir.

Direkt Kullanıcılar için: Hesabınız herhangi bir mesaj/uyarı göndermeksizin sunucularımızdan kalıcı olarak silinebilir.

Yukarıda belirtilen durum oluştuğu zaman OFİSMEDYA  yetkili mercilere gerekli bilgileri raporlar.

Hesabınızda kullandığınız betiklerin (script) / programların güvenli olması, dosya izinlerinin doğru ayarlanması tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar, hesaplarında oluşan değişikliklerin hepsinden sorumludurlar. Bu sisteme giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreyi de kapsar. Güvenliğiniz için şifrenizin zor olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer zayıf şifre kullanırsanız (123456 gibi), hesabınız siz zor bir şifre kullanmayı kabul edene kadar dondurulabilir. Hesap kontrolü işlemi esnasında şifrenizin zayıf olduğu tespit edilirse, şifrenizi değiştirmeniz/güncellemeniz için size mesaj göndereceğiz.

SEO Hosting hizmetinde IP adresleri paylaşımlı olduğu için SSL desteği bulunmamaktadır. SSL ihtiyaçlarınız için Bireysel veya Kurumsal hosting paketlerini tercih etmenizi öneririz.

Spam için Sıfır Tolerans!

İstenmeyen e-postalar için herhangi bir tolerans göstermiyoruz. Spam yapan kullanıcıların hesapları herhangi bir uyarı mesajı gönderilmeksizin silinecektir. Paylaşımlı barındırma (hosting) hizmeti kullanan müşteriler Mail Poliçesini inceleyebilirler.

Spam yapanlar OFİSMEDYA  sunucularında barınamazlar. Bu yasak sadece fax, anlık mesajlaşma veya Usenet/Newsgroup kategorilerini kapsamaz.

OFİSMEDYA , gerekli gördüğünde herhangi bir web sayfası, hesabı, veritabanı veya diğer bileşenler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm paylaşımlı sunucularımızda (bireysel hosting, kurumsal hosting, SEO hosting, reseller hosting gibi) php mail fonksiyonu güvenlik gerekçesiyle kapalıdır. OFİSMEDYA , sadece SMTP protokolü üzerinden güvenli e-posta gönderimine izin vermektedir.

Paylaşımlı hosting kullanan müşterilerimizin kendi hesapları üzerinde oluşturdukları e-posta gönderimleri için %100 inbox (karşı tarafın gelen kutusuna düşme) garantisi verilmemektedir. Çok fazla e-posta trafigi yaşıyorsanız daha sağlıklı e-posta gönderimi için statik IP üzerinde hizmet sunduğumuz e-posta hosting hizmetimizi tercih edebilirsiniz.

Paylaşımlı IP Kullanım Koşullarımız

Özel IP adresi satın almayan hosting ve reseller müşterilerimiz paylaşımlı IP adresi kullanmaktadır. Paylaşımlı IP adreslerinde oluşabilecek blacklist problemlerinde OFİSMEDYA  sorumlu tutulamaz.

Blacklist'e giren IP adresleri için öncelikle blacklistten çıkması için gerekli düzenlemeler ve başvurular yapılır.

IP adreslerinin blackliste girmesine sebep olan müşteri hesapları herhangi bir bildirimde bulunulmadan sistemden silinir ve site yedekleri müşteriye teslim edilir. Müşteri bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Ödeme Bilgileri

OFİSMEDYA ’dan aldığınız herhangi bir hizmetin ödemesini yapmakla yükümlüsünüz. Ödemesi yapılan hizmetin sağlanma süreci bitimine kadar OFİSMEDYA  hizmetin sürekliliğini garanti eder. Sipariş ettiğiniz hizmetin kullanımını iptal ettirmek için bizi uyarmadığınız sürece veya size temin ettiğimiz hizmetin tamamını kullandığınız sürece ödemenizi yapmakla yükümlüsünüz.

Hizmet iptalleri hakkında detaylı bilgi edinmek için info@Ofismedya.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

OFİSMEDYA  müşterisi olarak müşteri bilgilerinizi doğru girmek, ödemelerinizi zamanında yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. OFİSMEDYA , fatura oluşma tarihinden itibaren verilerinizi 14 gün boyunca saklayacağının garantisini verir. Bu 14 günlük süreç içerisinde faturanızı ödemezseniz hesabınız askıya alınabilir veya kalıcı olarak silinebilir. Ödemelerinizde gecikme yaşanacaksa, hesabınızın dondurulmaması veya silinmemesi için bizimle iletişim kurarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamanızı rica ederiz.

Ödemelerinizi Banka Havalesi, Paypal, Kredi Kartı veya Mobil Ödeme aracılığıyla yapabilirsiniz. Ödemeler konusunda sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa info@Ofismedya.com adresine e-posta olarak gönderebilir veya +90 850 303 3132 numaralı telefon üzerinden bizi arayabilirsiniz.

OFİSMEDYA , istediği zaman ödeme miktarı ve hizmet bedeli üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yedekleme ve Veri Kaybı

Yedek almak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Yedekleme servisimiz sadece sağlamış olduğumuz ücretsiz bir güvenlik servisidir. OFİSMEDYA , yaşamış olduğunuz herhangi bir veri/dosya kaybından sorumlu değildir. Bu sözleşme ile dosyalarınız üzerinde tüm yetkilerin tek sorumlusu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Paylaşımlı ve reseller hosting hizmetlerinde kök klasör içerisinde 64 MB ve üzeri sıkıştırılmış veri barındırmak yasaktır. Tespit edilmesi halinde ilgili dosya sunucu üzerinden uyarı yapılmaksızın silinebilir. Yedeklerinizi aldıktan sonra cihazınıza indirmeniz ve ilgili dosyayı hosting hesabınız içerisinden silmeniz gerekmektedir. Lütfen yedeklerinizin yedeğini almayınız.

Ödenmemiş fatura borcunuzdan dolayı 14. gün sonrasında sunucularımız üzerinden otomatik olarak silinen veri ve kayıplardan firmamız sorumlu tutulamaz.

İptaller ve Geri Ödemeler

OFİSMEDYA , kullanıcı hesaplarını ürün ve hizmet sözleşmesine aykırılık tespit edilmesi halinde herhangi bir uyarı yollamaksızın dilediği zaman kapatma veya dondurma hakkını saklı tutar.

Müşteriler fatura kesim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14 gün içerisinde ürün veya hizmet iptali talebinde bulunabilirler. Ürün veya hizmet iptali hakkında detaylı bilgi almak için info@Ofismedya.com adresine e-posta gönderebilir veya +90 850 303 3132 numaralı telefon aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.

OFİSMEDYA , herhangi bir memnuniyetsizlik halinde 14 gün içerisinde size geri ödeme yapabilir. Geri ödeme ile ilgili şartlar "iade politikamız" sayfamızda yer almaktadır ve bu şartlar esas alınmaktadır. Geri ödemeler varsa ücret kesintileri hesaplandıktan sonra müşterinin firmamıza bildireceği banka hesap numarasına yada işlem sağladığı kredi/banka kartına iade edilir. Kesilecek olan havale/EFT vb. işlem ücretleri müşteriye aittir.

Kaynak Kullanımı

Kullanıcılar aşağıda belirtilenleri yapamazlar:

• Sistem kaynaklarının 90 saniyeden fazla paylaşımlı hosting hesaplarında %25 oranında veya daha yüksek bir oranda tüketilmesi. (bu oran ilgili hosting paketine göre değişiklik gösterebilir)

• Stand-alone statüsüne giren, sunucu taraflı uygulamaların kullanımı. (Örneğin IRCD barındırmak gibi)

• Herhangi bir tipte web örümceği veya sitelerin indekslenmesini sağlayan botların kullanımı paylaşımlı barındırma (shared hosting) hizmetinde yasaktır. (Örneğin Google Cash / AdSpy)

• Internet Relay Chat (IRC) ağına benzer herhangi bir yazılım kullanmak.

• Herhangi bir torrent uygulaması çalıştırmak yasaktır. Torrent için yasal dağıtım yapıyor olabilirsiniz, fakat bunu paylaşımlı barındırma hizmeti (shared hosting) üzerinde barındıramazsınız.

• Herhangi bir dosya paylaşım / peer-to-peer katılımı içerisinde olamazsınız.

• Herhangi bir oyun sunucusu çalıştıramazsınız. (half life, counter strike, battlefield1942 gibi)

• Cron girdileri bireysel, reseller ve kurumsal hosting hesapları için 15 dakikada bir ayarlanabilir. Belirtilen limitler haricinde yapılan cron girdileri bilgi verilmeden silinebilir. OFİSMEDYA  dilediği zaman bu limit üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

• PHP’nin include fonksiyonunu kullanarak herhangi bir yerel dosyayı içe alırken "http://www.alanadınız.com/include.php" yerine include("include.php") şeklinde kullanmalısınız.

• Maksimum veritabanı boyutu tüm hosting paketleri için 128 MB olarak limitlendirilmiştir. OFİSMEDYA  dilediği zaman bu limit üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

• Paylaşımlı hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %25, reseller (bayi) hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %50, kurumsal hosting paketleri için ise (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %100 olarak belirlenmiştir. Müşteriler sürekli olarak sistem kaynaklarının kendilerine tahsis edilen oranda ve bu oranın üzerinde 90 saniyeden uzun süre kullanamazlar. OFİSMEDYA  dilediği zaman bu limitlerde değişiklik yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

• Tüm hosting paketleri web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. (Dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolama yapmak, veri deposu ve yedekleme vb. gibi) Böyle bir durumun tespiti halinde hiç bir ihtara ve uyarıya gerek kalmaksızın ilgili hosting paketi askıya alınabilir veya süresiz olarak durdurulabilir.

Kampanyalı Hosting Paketlerinde Kaynak Kullanımı

Kampanyalı paylaşımlı hosting paketlerimizde aksi belirtilmedikçe CPU kullanım limiti bir işlemci çekirdeğinin %100'ü kadardır ve sistem kaynaklarının 90 saniyeden uzun süre kullanımına izin verilmemektedir. Böyle durumların tespit edilmesi halinde ilgili hosting hesabı askıya alınabilir. Sunucu kaynaklarının sürekli şekilde (90 saniyeden uzun ve tekrarlayarak) tüketilmesi haline ilgili hesap kalıcı olarak sonlandırılabilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır. OFİSMEDYA , barındırma paketlerinde ve bu paketleri etkileyen maddeler ile diğer tüm unsurlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kaynak - INODE kullanımı

Herhangi bir paylaşımlı barındırma hizmeti kullanan kullanıcının 200.000'den fazla inode kullanması uyarı almasına sebep olur, bu limit bayi hosting hesapları için 250.000, kurumsal hosting hesapları için ise 500.000 inode olarak belirlenmiştir. Eğer uyarı yapıldığı halde herhangi bir önlem alınmazsa hesap dondurulur. 1GB veya 10.000 inode limitini aşan kullanıcıların hesapları ortalama veri kullanımını sabitleyebilmek adına otomatik olarak yedekleme sistemimizden silinmektedir. Her dosya (web sayfası, imaj, e-posta, vb.) 1 adet inode kullanır. OFİSMEDYA  dilediği zaman bu limitler üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

Kullanım limitini çok fazla aşmayan kullanıcıların hesaplarını dondurmaktan hoşlanmıyoruz; fakat, sıkça büyük ebatlarda dosya oluşturan ve silen, yüz binlerce dosya oluşturan veya sistemin zarar görmesine sebep olan kullanıcıların hesaplarını inceliyor ve/veya donduruyoruz.

E-Posta Gönderim Limiti ve Mail Hosting Kullanımı

Paylaşımlı barındırma hizmetleri saatlik gönderim limitine tabidir. Bireysel ve reseller hesapları altında bulunan hosting hesapları için saatlik 100 adet, kurumsal hosting hesapları içinse saatlik 250 adet mail gönderim limiti bulunmaktadır. Bu limitlerin yetersiz kalması durumunda mail hosting paketlerinden uygun olanını satın alabilirsiniz. Mail hosting paketlerinde web barındırma erişimi verilmemektedir. Bu peketler yalnızca mail gönderimi için kullanılabilir. Mail hosting hesaplarında saat'lik gönderim limiti bulunmamaktadır. Ancak Spam ve kötü niyetli kullanımı önlemek adına veya böyle bir durum tespit edilmesi halinde mail hosting hesabı dondurulabilir. İyi niyetli kullanım politikasına göre her bir mail hosting hesabı saat'lik en fazla 100 mail gönderebilir. Müşteri bu limitin arttırılmasını OFİSMEDYA 'den talep edebilir. OFİSMEDYA  limit arttırımı konusundaki haklarını saklı tutar.

Ayrıca paylaşımlı ve reseller hosting hesabı kullanıcılarının mail kutularındaki iletiler 14 gün boyunca sistemimizde saklanır. Ancak OFİSMEDYA  saklanan bu maillerin/iletilerin hesaplarınıza geri yükleneceğinin garantisini vermez yada taahhüt etmez. Daha eski mailler sistemimizden otomatik olarak silinmektedir. Maillerinizin uzun süre saklamak istiyorsanız Outlook türü bir mail client programı kullanarak bilgisayarınıza depolanmasını sağlayabilirsiniz.

Yedekleme Limiti

Paylaşımlı barındırma hizmetlerinde 1 GB veya 10.000 inode limitinden fazla disk alanı kullanımı yapan kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık yedekleri otomatik olarak alınmamaktadır. Verilerin herhangi bir sistemsel veya donanımsal problem oluştuğunda disk üzerinden silinmemesi için firmamız günlük, haftalık ve aylık olmak üzere düzenli aralıkar ile harici sunucular üzerinde yedek almaktadır. Bu yedekleme işlemleri kullanıcıların kullanımına sunulmak için değil, herhangi bir teknik problem meydana geldiğinde verilerin kaybolmaması adına yapılmaktadır.

Trafik Kullanımı

Size tahsis edilmiş olan trafik alanını dönem içerisinde kullanabilirsiniz. Trafik alanı kotası satın almış olduğunuz barındırma (hosting) paketinizin öngördüğü miktar kadardır. Trafik alanı kotaları aylık olarak hesaplanarak kullanımınıza sunulur. Eğer size tahsis etmiş olduğumuz kotayı dönem içerisinde aşarsanız bir sonraki kotanız oluşturuluncaya kadar hesabınız askıya alınır ve internet üzerinde yayın veremez, e-posta alıp gönderemezsiniz. Müşterilerimiz ek trafik miktarı satın alabilir yada daha yüksek bant genişliğine sahip olan bir barındırma paketine geçiş sağlayabilirler.

Ay içerisinde kullanılmayan trafik bir sonraki aya transfer edilemez. Limitsiz trafikli hosting kullanan müşterilerimiz için ise; kaynak kullanımlarını aşmadıkları ve aldıkları paketin genel kullanım politikaların'da bulunan şartlara uydukları sürece trafikten dolayı hesapları dondurulmayacak ya da silinmeyecektir. Limitsiz trafikli web hosting paketlerinde bant genişliği sadece hizmet satın aldığınız siteniz için limitsizdir. Başka sitelere trafik kullandıramazsınız.

Alan Adı Tescil ve Transfer Koşulları

Web sitemiz üzerinden tescil ve transfer işlemi gerçekleştirdiğiniz alan adları için yenileme ve silinme prosedürleri sayfası üzerinde bulunan hizmet koşulları ile bu sayfa üzerinde bulunan maddeler aynen geçerlidir. İlgili sayfa içerisinde bulunan maddelerin tescil ve transfer edilen her bir alan adı için bağlayıcılığı bulunmaktadır. Her bir alan adı farklı register (ana kaydedici) tarafından kayıt altına alındığı için bir uzantının başka bir uzantıdan farklı hizmet koşulları olabilir. Tescil ve transfer işlemi gerçekleştirmeden önce ilgili sözleşmeyi incelemenizi tavsiye ederiz. Müşteri tescil veya transfer işlemi gerçekleştirdiğinde bu hususları peşinen okuyarak anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. (Bknz. Yenileme ve Silinme Prosedürleri)

İade Şartları ve Koşulları

Web sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz hizmet, ürün veya servisler ile ilgili iade şartlarına "iade politikamız" sayfasında yer verilmiştir. İlgili sayfadaki şartlar ve koşullar bu sayfada yer alan sözleşmeyi bağlayıcı nitelik taşımaktadır.

Uptime Garantisi

Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting sunucularımız 24 saat monitörlenmektedir, herhangi bir sunucumuzda ortaya çıkacak kesinti durumunda, en kısa sürede müdahale etme garantisi veriyoruz. Fakat, bu süre sunucularımızın bulunduğu datacenterın iş yoğunluğu ve sunucudaki oluşabilecek problem ile doğru orantılı olarak uzayabilir. Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting hizmeti kullanan müşterilerimize %99 uptime garantisi veriyoruz. Bu uptime süresi eğer belirli bir rakamdan aşağıya düşerse müşterilerimizin memnuniyeti açısından kesinti süresinin 2 katı bir oranla hizmet sürelerini uzatıyoruz.

Reseller: Müşteri Sorumluluğu

Reseller müşterileri kendi müşterilerine destek vermekle sorumludurlar. OFİSMEDYA , reseller müşterilerinin müşterilerine herhangi bir destek hizmeti sağlamaz. Eğer reseller müşterimizin müşterisi bizimle destek için iletişim kurarsa, destek hizmetini kimden ve nasıl alabileceği konusunda kendisini bilgilendireceğiz. Güvenlik konusu içeren destek talepleri sadece reseller müşterisi tarafından yapılabilir. Ayrıca, reseller müşterileri kendi hesapları altında bulunan müşterilerinin içeriklerinden ve davranışlarından da sorumludurlar. OFİSMEDYA  kullanım sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespit ettiğinde, sorumlu olarak reseller müşterisini dikkate alır.

Paylaşımlı Barındırma (Paylaşımlı Hosting)

Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting hizmeti satın alan kullanıcılar barındırma (hosting) hizmeti sunamazlar. Eğer barındırma hizmeti sunmak istiyorsanız VPS, VDS veya fiziksel sunucu hizmeti satın almanız/kiralamanız gerekmektedir. Durumun tespit edilmesi halinde hem müşteri hesabı hemde açılmış olan alt hesaplar (hosting hesapları) uyarı yapılmaksızın askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucu üzerinden silinebilir.

Sunucular

Geçerli bir e-posta hesabına sahip olmak ve root şifresinin güvenliğini sağlamak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Hizmet siparişi verildiği andan itibaren sunucu hizmetleri sözleşmesi aynen kabul edilmiş sayılır. OFİSMEDYA , sunucular için herhangi bir yedekleme işlemi yapmaz, yedekleme işlemlerini yönetmek ve oluşturmak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Eğer isterseniz yedekleme sistemi için ek hard disk satın alabilirsiniz. Bunun için info@Ofismedya.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Yedeklerinizi yönetmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Firmamızdan kiralamış olduğunuz (VPS, VDS veya fiziksel) sunucuların kurulumları tarafımızca manuel olarak yapılmaktadır. Sunucu kurulumları teknik ve yazılımsal problemler ile müşterinin ek talepleride göz önüne alınarak maksimum 24 saati geçmemek kaydı ile normal şartlarda 09:00 / 17:00 mesai saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Siparişi verilen ancak stokta bulunmadığı anlaşılan/tespit edilen sunucu ücretleri kesinti yapılmaksızın müşterinin banka veya kredi kartı hesabına geri gönderilir. Müşteri talep ederse bu ücret kredi bakiyesi olarak kullanılmak üzere müşteri hesabına yansıtılır. Stok dışı durumdan ötürü müşterinin herhangi bir maddi/manevi veya ticari kaybından firmamız sorumlu tutulamaz. (Bknz. Sunucu Hizmetleri Sözleşmesi)

Sunucu yönetimi ve işletilmesi tamamen müşterinin sorumluluğunda olup, firmamız üzerinden yalnızca belirli konular hakkında destek talebinde bulunulabilir. Satın alım yapmadan önce satış ekibimiz ile konu hakkında görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

VPS, VDS sunucular için işlemci 1 Core başına 1000 MHZ ile sınırlıdır ve bu durum kampanyaya göre değişiklik gösterebilmektedir. OFİSMEDYA  1 Core başına İşlemciyi minimum 1000 GHZ ile stabil tutmakla yükümlüdür.

VPS, VDS veya fiziksel sunucu sunucular için paket yükseltmeleri manuel olarak gerçekleştirilir. 1 GB'a kadar olan veriler ücretsiz olarak yükseltilen sunucuya taşınır. 1 GB ve üzeri veriler için ek 1 GB başına tarife ücreti uygulanır. Yükseltme/taşıma sırasında yaşanabilecek veri kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz. Müşteri bununla ilgili tedbirlerini önceden almakla yükümlüdür.

Yükseltme işlemi stok durumuna göre 12 ile 24 saat içerisinde gerçekleştirilir. Yükseltmeden önceki sunucu kullanıma kapatılarak veriler silinir, sunucuya geri dönüş mümkün değildir.

Lisanslama

Web sitemizden satın almış olduğunuz sunucu kontrol paneli lisansları yalnızca firmamızdan kiralamış olduğunuz VPS, VDS veya fiziksel sunucular üzerinde çalıştırabilirsiniz. Lisanslama işlemi belirtilen sunucuya ait IP adresi için yetkili personel tarafından sağlanmaktadır. Lisans satın alımlarında ücret iadesi mümkün olmadığından satın alım yapmadan önce bu hususu göz önünde bulundurmalısınız.

Satın alım sırasında müşteri tarafından hatalı belirtilen IP adreslerinden ötürü gerçekleşmesi muhtemel olan hatalı lisanslama işlemlerinden firmamız sorumlu tutulamaz.

Antivirüs lisans anahtarı satın aldığınızda kurulum ile ilgili bilgiler en kısa süre içerisinde sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize gönderilecektir. Gönderi içerisinde bulunan yönlendirmeleri takip ederek antivirüs lisans anahtarınıza ulaşabilirsiniz. Antivirüs lisans satın alımlarında ücret iadesi mümkün değildir.

Kampanya ve Sponsorluklar

Çeşitli forum ve portallar üzerinde yer verilen kampanyalarda www.Ofismedya.com web sitesi üzerinde yer alan tüm sözleşme ve politikalar geçerli sayılmaktadır. Kampanyalarda sunulan sınırsız özellikler iyi niyetli kullanım esasına dayanmaktadır. Buradaki amaç müşterilerimizin herhangi bir limite takılmadan iyi niyet çerçevesinde paketlerini kullanmalarıdır. Paketlerde bu esasa bağlı CPU limiti uygulaması mevcuttur. İyi niyet disk kullanımı kontrol noktası maksimum 5120 MB'dır. İyi niyet aylık trafik kullanımı kontrol noktası ise maksimum 25600 MB'dır. OFİSMEDYA  sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

İyi niyet disk kullanımı (5120 MB) aşımı ve iyi niyet aylık trafik kullanımı (25600 MB) aşımı gerçekleştiren hesaplar askıya alınabilir veya kaynak sınırlamasına tabi tutulabilir. Askıya alınma veya kaynak sınırlaması sebebi ile yaşanması muhtemel kayıp ve zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Müşteri disk ve trafik kullanımını takip etmek ve bu limitlere riayet etmekle yükümlüdür. Müşteri bu durumu hizmet siparişi verdiği andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılır.

Sınırsız olarak sunulan kaynaklar iyi niyetli kullanım esasına göre sunulmaktadır. Her bir hosting paketin de 100 adet den fazla kaynak kullanımı (tahsisi) yapılamaz. 1 hesapta barındırılabilecek toplam e-posta kotası ise maksimum 512 MB'dır. Web paketleri dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolaması, veri deposu ve yedekleme gibi web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. OFİSMEDYA  kampanya ve sponsorluk şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. OFİSMEDYA  sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Reseller müşterileri için sunulan sınırsız kaynaklar iyi niyetli kullanım esasına göre sunulmaktadır. Her bir hosting paketin de 100 adet den fazla kaynak kullanımı (tahsisi) yapılamaz. 1 hesapta barındırılabilecek toplam e-posta kotası ise maksimum 512 MB'dır. Web paketleri dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolaması, veri deposu ve yedekleme gibi web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. OFİSMEDYA  kampanya ve sponsorluk şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. OFİSMEDYA  sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

KULLANIM KOŞULLARI

OFİSMEDYA  Teknolojileri Satış ve Pazarlama (OFİSMEDYA  olarak anılacaktır) Resmi Web Sitesine Hoşgeldiniz.

Madde-1 Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz.

Madde-2 OFİSMEDYA  bu genel kural ve koşullarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Madde-3 Bu sitenin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca OFİSMEDYA  veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Madde-4 Yukarıda sayılan unsurların ve site içeriği her türlü bilgilerin OFİSMEDYA  Hiz.'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Nitekim bu tasarım, resim v.b. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre "eser" olarak kabul edilmekte ve kanunun koruma alanına girmektedir.

Madde-5 OFİSMEDYA  bu internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve tamlığı, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemektedir. Bu sitedeki bilgilerin ve referansların yanlış veya kötüye kullanımı halinde oluşacak durumlarda, site içeriğindeki bilgilerde oluşabilecek hata ve eksiklikler ve bilgilerin güncellenmemesi durumunda ve sitenin kullanımına veya sitenin kullanılamamasına bağlı olarak oluşacak herhangi bir durumda OFİSMEDYA  hiçbir şekilde kullanıcılara karşı hukuki sorumluluk kabul etmemektedir ve bu sebeplerle ortaya çıkan/çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan OFİSMEDYA  ve/veya çalışanları hiçbir şekilde sorumlu olmadıklarını beyan ederler.

Madde-6 OFİSMEDYA  kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; hizmetlerinin kullanımı veya kullanılamaması; hizmetleri dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar;sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir OFİSMEDYA  / www.Ofismedya.com (diğer domain uzantıları dahil) sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair uyarılar olmasa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde-7 OFİSMEDYA  diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin güvenliğinin denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler "olduğu gibi" sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. OFİSMEDYA , bağlantı verilen sitelerle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. OFİSMEDYA , bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.

Madde-8 OFİSMEDYA  kendi web sitesine veya sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde-9 Bu web sitesi OFİSMEDYA  adına OFİSMEDYA  Teknolojileri Sat. ve Paz. tarafından güncel web 2.0 standartlarında ve TTK'nin ilgili mevzuatlarına uygun olarak İzmir, Türkiye'de yaratılmış ve işletilmektedir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı mer'i Türk Hukuk kurallarına tâbidir. Bu site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

Telif Hakları, Sınırlı Sorumluluk Beyanı, Site Kullanımı ve Hukuki Bildirimler hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi info@Ofismedya.com adresine yollayabilirsiniz.

TOPLU/TEKLİ SMS HİZMETLERİ

6.1 Toplu/Tekli SMS hizmetleri; Ofismedya.com üzerinden veya sağladığı api erişim bağlantıları üzerinden MÜŞTERİ'nin kullanımına sunmuş olduğu sms gönderim hizmetlerini kapsamaktadır.

6.2 MÜŞTERİ gönderdiği Toplu/Tekli SMS’ler ile ilgili olarak alıcılara karşı tek ve münhasır sorumlu olduğunu, OFİSMEDYA 'yu her ne nam ve surette olursa olsun ilgili kişi ve kurumlardan bu çerçevede gelebilecek her türlü talep, iddia, itiraz ve şikayetten ari tutacağını, OFİSMEDYA 'nun tüm zararlarını kendisine rücu etme hakkı olduğunu, OFİSMEDYA 'ya karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü OFİSMEDYA 'nun maruz kalabileceği doğrudan ve dolaylı gelir kayıpları ile maddi ve manevi zararların tamamını, OFİSMEDYA 'nun ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeye konu Toplu/Tekli SMS satışı/gönderimleri ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 MÜŞTERİ, kendisinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak OFİSMEDYA 'nun 3. kişilere ve/veya resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan, OFİSMEDYA 'nun ilk yazılı talebini takip eden 5 (beş) iş günü içinde OFİSMEDYA 'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.5 İşbu Sözleşmeye konu ürünlere ilişkin bütün mecralarda (televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları, basın v.s.) yapılacak her türlü ilan, reklam, duyuru, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin Tebliğ ve uluslararası reklam esaslarına ve Reklam Kurulu kararlarına uygun olacaktır. MÜŞTERİ, edilen hükümlere aykırılık sebebi ile meydana gelecek her türlü zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

6.6 MÜŞTERİ, gönderilen SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda OFİSMEDYA 'yu hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve bu sözleşme hükümleri uyarınca, cep telefonu üzerinden siyasi propaganda amacı taşıyan mesajların SMS ve/veya internet aracılığıyla gönderilmemesini, bu şekilde bir gönderimin tespiti halinde, karara aykırılık sebebiyle verilecek cezalardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

6.7 MÜŞTERİ; SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, bu tür ifadeleri OFİSMEDYA 'nun bloklama ve engelleme hakkı olduğunu, bu ifadeler nedeniyle OFİSMEDYA 'nun maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabın kendisi olduğunu, işbu sebeple OFİSMEDYA 'nun herhangi bir tazminat ödenmesi halinde kendisine rücu edileceğini bildiğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk başvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8 MÜŞTERİ’nin SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak ve izin almak suretiyle elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, OFİSMEDYA  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler MÜŞTERİ’ye aittir.

DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

7.1 MÜŞTERİ, OFİSMEDYA 'nun ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm OFİSMEDYA  ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı OFİSMEDYA  ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.2 MÜŞTERİ, OFİSMEDYA 'nun hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, OFİSMEDYA 'nun gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.3 Talep eden her kim olursa olsun OFİSMEDYA 'nun hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile OFİSMEDYA  yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, Müşteri'nin ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

7.4 OFİSMEDYA , MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan OFİSMEDYA 'ya ait banka hesabına, MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu OFİSMEDYA , hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

7.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiş tarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresini müteakiben üç (3) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemden kalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

TEKNİK DESTEK

8.1 OFİSMEDYA , Müşteri'nin ürün/hizmet alım tarihinden itibaren 6 ay süre ile, ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün OFİSMEDYA  tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.

8.2 Müşteri, "Web Yazılımları" hizmeti alanında, OFİSMEDYA 'dan almış olduğu ürün/hizmet'in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı ürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda OFİSMEDYA 'nun ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

8.2 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, OFİSMEDYA 'nun bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.

8.3 Müşteri, tüm destek taleplerini Ofismedya.com web sitesi üzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini, bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.

8.4 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde OFİSMEDYA  tarafından yanıtlanacaktır.

MÜCBİR SEBEP Sunucu barındırma bir birlesik.

9.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

10.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

11.1 Ofismedya.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

12.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Ofismedya.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İPTAL/İADE/CAYMA HAKKI

14.1 Yazılım Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı;

Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler."  belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılım üzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayan herhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektiren düzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun ve kusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisi için uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgi istemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

 

14.2 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;

Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına(domain adresi) lisanslanmaktadır. Müşteri, daha sonra sahip olduğu lisansın alan adını(domain adresini) bir defaya mahsus olmak kaydı ile ücretsiz olarak istediği zaman değiştirebilir. Bir defa değişim işlemi yaptıktan sonra tekrar lisans alan adını(domain adresini) değiştiremez. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

14.3 Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;

Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansını istediği bir OFİSMEDYA  müşterisine devir/transfer etme hakkına sahiptir. Devir/transfer işleminden sonra, lisansı devir alan yeni müşterinin bir defaya mahsus olmak kaydı ile lisans alan adını(domain adresini) değiştirme hakkı mahfuzdur.

14.4 Kiralanan Yazılım Ürünleri;

Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarak kiralanan yazılım ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisans transferi/devri yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

14.5 Aşağıda belirtilen ürün/hizmetler ile ilgili firmamızdan kaynaklı herhangi bir sorun veya mağduriyet olmaması koşulu ile müşterinin cayma, iptal, değiştirme ve ücret iadesi isteme hakkı yoktur.

Her türlü web sunucusu (fiziksel sunucu, sanal sunucu) hizmetleri.

Alan adı tescil hizmetleri.

Uluslararası sms gönderim hizmetleri.

Türkiye sms gönderim hizmetleri. (Alıcısına ulaştırılmayan smsler kredi hakkı olarak otomatik iade edilir.)

Diğer yerel ve uluslararası ürün/hizmet lisansları.

14.7 Ödemelerin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

15.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Artvin/Arhavi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.